Jeg tager din tryghed alvorligt!

Persondatapolitik

Som jordemoder har jeg pligt til at journalføre oplysninger om dine
helbredsmæssige forhold i henhold til Autorisationsloven. Jeg håndterer dem
sikkert og fortroligt. I henhold til Styrelsen for Patientsikkerhed har
jordemødre pligt til at gemme journaler i 10 år.

Jeg har tavshedspligt. Videregivelse af dine oplysninger sker typisk med dit
samtykke til andre sundhedsfaglige personer f.eks. din egen læge. I særlige
tilfælde kan der i henhold til Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.
Alt dette sker, for at sikre dig og barnets tarv.

Du må gerne se din egen journal ved at udbede aktindsigt. Jeg sletter aldrig
i din journal i henhold til sundhedslovgivningen, medmindre du selv ønsker
ændringer.

Vær opmærksom på, at mail og beskeder ikke må indeholde personfølsomme data
i henhold til den nye lov fra GDPR 2018. Vent derfor med dine sundheds- og
helbredsmæssige oplysninger til vi taler sammen.